Una nota de color

Arxiu_05b

Afinació a l'Auditori Hotel Melià Sitges

Auditori Hotel Melià Sitges (II). Katya Labèque. Piano gran cua STEINWAY & SONS D.