Una nota de color

Manteniment_01

Ubicació

S’ha de triar amb molt de compte el lloc on posar un piano. Un espai on la temperatura i la humitat tinguin la màxima estabilitat possible i dins els marges recomanats pel fabricant (18-25ºC i 40-60% d’humitat) és bàsic per a un bon rendiment d’un instrument. És important evitar les fonts de calor o de fred (estufes, aires condicionats, radiadors, llars de foc...) i les zones excessivament humides. Si es tracta d’un piano vertical, evitem de posar-lo en una paret exterior, amb humitats o per la qual passin baixants d’aigua i, sobretot, que mai li toqui el sol directe al damunt. Les habitacions més càlides a l’hivern i fresques a l’estiu són les més adequades, i aquestes són normalment les orientades al nord i en plantes baixes.

L’estança també ha de ser acústicament adequada. Un piano desprèn molt de so, i l’habitacle ha de ser suficientment espaiós perquè es pugui distribuir correctament i ens arribi de forma natural i agradable. Si l’habitació és gran i genera reverberació cal «vestir-la» convenientment amb mobles, catifes i altres elements de mobiliari que ajudin a absorbir ressonàncies excessives.

Ubicació del piano
Piano de cua