Una nota de color

Archivo_06c

Afinador de pianos a l'Auditori Can Roig i Torres

Auditori Can Roig i Torres (III). Piano Gran Cola YAMAHA CF-III.